Redakční články

Leták Spolku

Bdělé OKO nad SPRDUSem (doplněno o odpověď)

01.10.2017 | Tomáš Grünwald | Zobrazit diskuzi (0) »

Opět se mi dostal po čase do ruky časopis OKO. Musím se přiznat, že mě tentokrát potěšil o něco více. Pan zastupitel se skoro v celém čísle zabývá problematikou školství, respektive nově vzniklým Spolkem rodičů a přátel školy SPRDUSem. Není to sice nijak pozitivní čtení, ale jak se říká – i negativní reklama, je reklama. Ale nechci se rozepisovat, půjdu rovnou k věci, abych se pokusil vysvětlit spoluobčanům, v čem se pan zastupitel mýlí a o co nám lidem ze Spolku jde.

1) Petice

V době vzniku zmiňované petice jsme všichni cítili zděšení nad tím, co se na naší škole děje. Proto mnoho rodičů petici podepsalo, včetně mě, byť nejsem původcem petice. Petice otevřela dveře zástupcům rodičů k dialogu s radnicí i se zástupci školy. Konečně vznikla platforma, kde bylo možné si věci vyříkat a kde bylo možné diskutovat, co se nelíbí rodičům a v čem můžeme pomoct. Nebylo naším zájmem vyvolat zemětřesení, které by se podepsalo na našich dětech. Ale spíš vytvořit podmínky takové, aby se jim dostalo co nejlepšího vzdělání. Proto se na konci druhého sezení vytvořilo několik komisí (my v práci používáme slovo streamů), kde můžeme otevřenou komunikací spolu se zástupci školy věci posouvat dobrým směrem.

Peticí jsme se chtěli zastat nejen odcházejících učitelů, ale zastat se i učitelů, kteří na škole zůstali, a přesvědčit je, aby neodcházeli. Nasledně jsme ale zjistili, že mnoho učitelů je se stavem ve škole spokojeno, že paní ředitelku podporují a že peticí jsou dotčeni. Proto jsme petici nechali za sebou a raději se rozhodli věnovat konstruktivní práci. A světe div se, učitelé se k naší snaze pomoct neotočili zády, ale naši pomoc přivítali.

Petice tedy splnila svůj účel. Vracet se k ní je jako se dívat na fotky své bývalé přítelkyně a utápět se v slzách. Jistě, je to dobré téma pro politický boj, ale jsem pevně přesvědčen, že při příštích volbách toto téma žádné politické body nepřinese. Nota bene někomu, kdo sice na jednání chodil, kdo vyčítal zástupcům rodičů, že byli rozstříleni politickými matadory, ale sám přišel velmi špatně připraven, takže jeho otázka vzbudila podivení všech zúčastněných. Kromě jedné nepřipravené otázky jste se na schůzkách choval přesně jako princ Drsoň: „budu to zpovzdálí pozorovat“, abyste pak mohl zástupce rodičů nařknout z amaterismu. Ano, jsme amatéři, ale s vůlí něco změnit a hlavně pomoct. Dalo by se říct, na rozdíl od profesionálů, kteří zasedají už leta v zastupitelstvu. Ale rozhodně nejsme militantní skupina fanatiků, kteří budou po boku některých opozičních zastupitelů vyřážet do boje proti všem a všemu. Toho se skutečně nedočkáte. Chceme být konstruktivním parterem všech zúčastněných stran.

Mimochodem by mě zajímalo, co si Vy představujete jako náplň činnosti "Spolků rodičů a přátel školy", které jsou na mnohých českých školách. Už slovo "přátel" dává tušit, že se snaží býti spíše konstruktivními partnery, než nepřáteli.

2) Politické ambice

Spolek opravdu nemá žádné politické ambice. Toho se skutečně bát nemusíte. I když si myslím, že za ten rok, dva prokážeme svoji dobrou vůli a dokážeme ve spolupráci s rodiči i zástupci školy a úřadu věci změnit. Takže chápu obavu, že úspěchy by mohly mít za výsledek politický úspěch na rozdíl od těch zastupitelů stran, kteří kolem sebe šíří jen nenávist a kteří ve všem vidí problém a zlý úmysl.

Vůbec nerozumím argumentu, že paní starostka je členem spolku (mimochodem děkuji za informaci). Nejsme elitářský Spolek, adepti na členství neprochází žádným filtrem, takže neříkáme, kdo může být členem a kdo nemůže. Členem může být skutečně každý. Nenapadá mě, proč bychom měli být nějak smířlivější jen proto, že paní starostka je členem. Možná víte víc. Pokud se Vám to nelíbí, staňte se členem a můžete dění ve Spolku ovlivňovat. Nikdo nemá zavřené dveře. Každý rodič (i bývalých žáků školy) a přítel školy je vítán. Takže ano, myslíme vážně, že každý může do Spolku vstoupit. Máte něco proti? V našich stanovách skutečně není ani zmínka o lustraci. Kádrování a dělnický původ patří také minulosti, pokud jste si ještě za 28 let nestačil všimnout. Jedině u těch, kteří nemají děti na naší škole, musí členství většinově schávit výbor. Ale nenapadá mě jediný důvod, proč bych jako člen výboru hlasoval proti přijetí.

3) Komunikace se školou

Vůbec netuším, o čem ve svém úvodníku na toto téma píšete. V našich cílech je: Podporovat vzájemnou komunikaci mezi školou a rodiči, například úpravou školního webu, podporou školního časopisu, tvorbou newsletteru. Nic o jednotném komunikačním kanálu. Proč bychom něco takového chtěli dělat? Máme jako ostatní jen 24 hodin denně, které dělíme mezi práci, rodinu a práci pro Spolek. Takže skutečně nemáme záměr zrušit všechny ostatní komunikační kanály a přebírat úlohu prostředníka v komunikaci mezi rodiči a školou a naopak.

Naší ambicí je pomoct ve zlepšení škole efektivně a dobře komunikovat. Škola dnes nějak komunikuje, ale dle nás má prostor pro zlepšení. Například věděli jste, že webové stránky navrhli sami žáci? Po této informaci se na podobu webových stránek dívám úplně jiným úhlem pohledu. A naší snahou je takové dovednosti v žácích podporovat formou různých kroužků, které je připraví na jejich budoucí povolání. Zároveň jsme škole nabídli, že seženeme odborníky, kteří jim komunikaci a PR pomohou zlepšit. Což všichni učitelé na schůzce našeho komunikačního streamu přijali nadšeně. Vždyť právě takové věci, že například web dělali studenti sami je třeba komunikovat. Tolik ke komunikaci. Opakuji závěrem, že žádnou roli prostředníka v komunikaci Spolek nemá ambici převzít. Jen v případech, kdy rodiče žáků chtějí pomoct s řešením jejich problémů, rádi pomůžeme.

Mimochodem se Spolku podařilo díky komunikaci se školou zajistit češtinářku.

4) Interpelace

K tomuto jen krátce, nemá cenu to dlouze rozebírat. Vyčítáte naší člence, že nezná jednací řád. Vážený pane zastupiteli, pokud máte pocit, že člověk, aby mohl interpelovat, tak musí řád znát, tak prosím, zaveďte před jednáním přezkoušení interpelujících. A jen ty, kteří dostanou, řekněme, 90 bodů ze 100, nechte položit otázku. Ona je to pro většinu lidí stejně ztráta času poslouchat vaše dohady. Pokud toto nemáte, „nenavážejte“ se do občanů, že řád neznají. Jejich smyslem života to skutečně není.

5) Příspěvek

Bohužel příspěvek 100 Kč odradil mnoho potenciálních členů. Pokusím se ho vysvětlit. Vážený pane zastupiteli, představte si, že i Nezisková organizace (Spolek) musí vést účetnictví, které něco stojí. I ty materiály se netisknou úplně zadarmo. My členové výboru a další angažovaní děláme svoji práci absolutně zdarma. Obětujeme mnoho hodin práce, abychom rodičům i škole pomohli. A nikoho ani nenapadlo, že by se příspěvky použily na naše odměny. Naší odměnou bude, pokud se věci zlepší a pokud pomůžeme. Proto Spolek vznikl.

A opět použiji citaci z letáku, že z příspěvků se budou: financovat aktivity naplňující poslání a cíle Spolku jako jsou mimoškolní aktivity (školní ples, „Buřtování“), vzdělávací akce, exkurze. Co se tedy vybere, to se investuje ku prospěchu všech dětí. Pro ty, kteří chtějí mít kontrolu nad tím, co je z příspěvků financováno, mohou se sami přesvědčít, protože Spolek vede transprentní účet.

Tudíž nenatahujeme ruku, každý se může rozhodnout, zda do spolku vstoupí nebo ne. Mimochodem tohle sedí od politiků politických stran placených z našich daní. Rád budu politické strany platit, je to přeci jen veřejná služba, na kterou já nemám čas, a někdo ji dělat musí. Ale jen pokud budou jejich zástupci něco tvořit, nejen bořit a léčit si uražená ega štvavými články.

6) Příběh žákyně

Tak tohle mě rozesmálo úplně nejvíc. Vážený pane zastupiteli, pokud bychom v té době existovali a pokud by se na nás žákyně nebo její rodiče obrátili s prosbou o pomoc, určitě bychom se o to snažili. Nejspíš bychom to řešili i tak. Nevím, je to jen "kdyby".

Ale můžu se Vás zeptat, co jste jako dlouholetý zastupitel udělal v tomto případě ve prospěch oné žákyně Vy? To by mě vážně zajímalo.

7) "Byznys" plán

Vzhledem k tomu, že Spolek je neziskový, "byznys" plán není předmětem našich diskuzí. Máme definované poslání a cíle, kterých se držíme. Byznys plán přenecháme obchodním společnostem.

A jen drobné ohrazení se. Můj podpis pod peticí nevyvolala žádná "kampaň" (pokud použiji slova zosnovatele Čapího hnízda, které zmiňujete v článku) některých opozičních zastupitelů. Byla to reakce na aktuální situaci.

Pokud v jednom odstavci voláte po apolitizaci školy, tak nemůžete ve druhém zdůrazňovat, jak Vaše politická aktivita pomohla k podpoře petice. Možná to tak je, možná ne. Já za sebe říkám, že Vaše články ve Zpravodaji nebo v OKU neberu příliš vážně. Mnohem vážněji beru informace přímo ze školy.

A na závěr poslední prosba. Protože náš Spolek musel vytisknout leták a přihlášky, a protože jsem sám majitelem grafického studia, tak vím, že tisk takových materiálů něco stojí. Bohužel nebo bohudík nemáme možnost na rozdíl od časopisů tyto náklady platit z reklamy (i když nám to tiskárna vytiskla pouze za cenu nákladů). Proto bych Vám rád ušetřil Vaše peníze. Prosím, nevhazujte mi Váš časopis nadále do schránky. Dokážete toto zařídit? Je to asi jako s nevyžádanou poštou. Asi byste měl mít možnost naší adresu z roznášky vynechat. Když budu chtít, přečtu si elektronickou podobu. I když, pokud máte tolik "dobrých" a "zaručených" informací o všem, co se u nás v obci děje, jako máte o Spolku, tak to opravdu nestojí za to ani otvírat a obírat se o čas. To si raději vezmu leták Lidlu.

A ještě nabídka, pokud budete chtít reagovat, pošlete mi Váš článek do mailu. Uveřejním ho v plném znění.

Rozloučím se parafrází závěrečné věty v úvodníku. Ano, nevědomost je sladká a já Vám ten sladký pocit, co se SPRDUSu týče, přeji. Ale mnohem víc než nevědomost nejsem ochoten akceptovat jinou vlastnost. Je škoda, že jednomu zabere dvě hodiny času, které mohl věnovat svým dětem, aby se s ní pokusil bojovat. A ještě větší škoda je, že je to boj s větrnými mlýny.


Odpověď pana zastupitele Petra Duchka naleznete zde.

 
Fotogalerie
Přihlášení