Redakční články

Základní škola

Petice - legitimní nástroj dospělých občanů

03.06.2017 | Tomáš Grünwald | Zobrazit diskuzi (0) »
Vážená paní starostko, po přečtení Vašeho úvodníku v Újezdském zpravodaji se mi vybavily vzpomínky na dobu dávno minulou a mírně řečeno mi začala vřít krev v žilách. Něco takového bych od politika v demokratickém státě nečekal. Chtěl bych Vám proto napsat, proč s Vámi velmi zásadně nesouhlasím, že petice rodičů je neadekvátní.

Zaprvé, petice je legitimním nástrojem v demokratickém statě, jak mohou občané reagovat na dění, se kterým nesouhlasí. To, že si myslíte, že petice je neadekvátní, můžete říkat svým spolustraníkům, nikoliv jako oficiální názor úřadu, jakým podle mého názoru úvodník je. Můžete říct svůj názor, proč nesouhlasíte s naším názorem, ale ne říkat, že je petice neadekvátní. To nechť posoudí nezávislý audit. A už vůbec ne nám rodičům vyhrožovat, že taková petice situaci jen zhorší? To jako, že děti rodičů, kteří podepsali petici, budou ve škole znevýhodněné nebo záměrně šikanované? To mi zavání totalitním režimem, kdy se kdokoliv bál jen něco špatného říct. A kdy se k přihlášce na střední a vysokou školu přikládalo, jak zodpovědně se chová žák či student, jeho sourozenci, rodiče a prarodiče ve vztahu k rozvoji socialistické vlasti. Viz "Pokud se petenti tímto způsobem domáhají blaha pro své děti, mohou dosáhnout pravého opaku".
 
Zadruhé Vám chci říct, že současná situace je jen vyvrcholením dlouhodobé nespokojenosti rodičů (moje minimálně) s děním na naší základní škole. PAN ředitel Kůrka byl osobnost, kterou každý uznával a respektoval. I pro mě, jako člověka, který na zdejší škole nestudoval, byl a vždy bude pojmem. Ředitel jakékoliv instituce totiž musí vyvolávat respekt u svého okolí nikoliv tlakem na své podřízené, ale svým charisma, rozhledem, rozhodností, spravedlností a lidskostí. Bohužel jeho odchod byl zahalen velkým tajemstvím, které jste nám nikdy hodnověrně nedokázali vysvětlit. Nástup současné paní ředitelky, která za záhadných okolností musela odejít z mnohem menší Škvorecké (tuším) školy, aby začala řídit druhou největší školu v Praze, už sám o sobě vyvolal velké pochybnosti. A její následné kroky, tlak na učitelský sbor, zákaz školního časopisu tyto pochybnosti jen znásobily. Nebo jste vážně tak naivní, že si myslíte, že se rodiče nedozví, co se na škole ve skutečnosti děje? Že místo přirozené autority paní ředitelky, nastoupily totalitní formy řízení, kdy jsou učitelé nuceni "nesouhlasit" s peticí? Toto už jsem jednou zažil s Antichartou, aneb "kdo nejde s námi, jde proti nám".

Ano, máte pravdu ve svém článku, když píšete, že nadzvedne hodně lidí. Mě nadzvedla až do prvního patra. Jak si může dovolit kázat o dospělosti počínání rodičů, kteří podepsali, někdo, kdo zatajoval své vzdělání - vyučení laborantkou. S tím, že se obává stalkingu. Paní starostko, jste veřejně činná a s tímto rizikem jste do politiky šla. Pokud se bojíte uveřejňovat odpovědi na relevantní otázky ke svému životopisu, pak jste vůbec do politiky neměla chodit. Jste spolu s Vašimi kolegy placena z našich daní. Jste tu pro nás, ne my pro Vás. Po přečtení Vašeho úvodníku bych podepsal tu petici klidně desetkrát, kdyby to mělo nějakou váhu. Rozhodně bych ale podepsal petici za Vaše odvolání, což bohužel asi není možné. Proto pevně věřím, že příští volby Vás tohoto závazku zbaví, nebudete už hájit naše zájmy na úřadu Prahy 21 a že se tedy vrátíte zpět ke svému civilnímu povolání, kde budete mít možnost minimálně zasahovat do dění v naší obci. Tedy kromě svého práva na vhození volebního lístku do volební urny v následujících volbách a na podpis petic, se kterými budete souhlasit, bez toho, aby Vás někdo obviňoval z nedospělosti.

A ještě poslední myšlenka. Na vysoké škole říkal náš profesor, že pokud si myslíme, že nám vysoká škola dá nějaké potřebné vědomosti, tak se mýlime. Že jediné, co nám dá, je gleit, který nám umožní se hlásit na místa, kde se vyžaduje vysokoškolské vzdělání, plus spoustu známých, kamkoliv přijdeme. Proto mi hlava nebere, jak mohl někdo s výučním listem zodpovídat za směr vzdělávání v naší obci? Na to nepotřebuje být odpovídající kvalifikace? Asi podle hesla "kozel zahradníkem". A to si rozhodně nemyslím, že dosažené vzdělání odráží míru vzdělanosti, rozhledu a inteligence. Znám spoustu lidí bez maturity s daleko širším rozhledem, než mám například já. Ale pro práci v odborné komisi v rámci úřadu bych čekal, že takový člověk by měl mít alespoň adekvátní zkušenosti ze svého předchozího působení. A především by měl být dospělý, když použiji Váš slovník.

Uzavřu to tím, že pevně věřím, že dosáhneme toho, aby nezávislý audit vyšetřil, jak se věci na naší škole skutečně mají. A pokud se naše obavy ukáží jako oprávněné, že z toho Vy i paní ředitelka vyvodíte patřičné závěry. A tím nemyslím, že začnete obviňovat Marťany ze spiknutí. A pokud se nepotvrdí, pak nedojde na Vaše výhružky.  
Fotogalerie
Přihlášení