Místní knihovna MČ Praha - Újezd nad Lesy

Informace

Adresa:
Lomecká 656,
190 16 Praha - Újezd nad Lesy
Telefon:
+420 281 973 864
Knihovnice
Marie Tomaidesová

Výpůjční doba

  • Podnělí: 10- 18
  • Středa: 10- 17
  • Pátek: 10- 16

Služby výpůjční

  • Rezervace
  • MVS
  • Zodpovídání věcných dotazů

Další služby a činnosti

  • Seznam novinek v Újezdském Zpravodaji (měsíčně)
  • Besedy o knihovně pro školu
  • Internet - volný přístup pro studijní účely - 2x PC

Statistické informace k 31.12.2004

Stav knihovního fondu:
14 106 svazků
Počet čtenářů:
1 558 svazků
Zdroje a použitá literatura:
Stránky Prahy 21
Přihlášení